>Nordic Door AS

« Tilbake

Kanalveien 21
Nordic Door AS

Nordicdoor er Norges største dørprodusent og dørgrossist med bredt sortiment, og om setter for 300 MNOK fra fabrikk/hovedkontor i Lyngdal og grossistlager i Kristiansand. Organisasjonen omfatter også salgskontor i Danmark og Sverige, fabrikk for kontorvegger i Sverige samt karmfabrikk i Litauen. Totalt omsetter selskapene for ca. 450 MNOK og har ca. 270 ansatte.