>Norgips Norge

« Tilbake

Kaigaten 2
ET NORGIPSHJEM AV HENRIK GIPSEN

Norgips har produkter med egenskaper og kvaliteter som skaper bedre hjem å bo i. men ikke alle er klar over nytten de kan få ved å bruke dem. Det er den reneste tragedie. For å opplyse om hvilke økte verdier folk flest kan oppnå ved å bygge bedre hjem, så presenterer derfor Norgips teaterstykke «Et Norgipshjem» av selveste Henrik Gipsen.

Stykket omhandler hverdagsproblemene i de tusen hjem. Våre karakterer må bryte seg løs fra status quo-hjemmet og oppdage at det finnes en bedre tilværelse. Fra bare å være opptatt av fasade begynner de å etterspørre rom med kvaliteter som oppfyller deres egentlige behov.

Moralen i vår historie er at boligeiere har ukjente behov som kan oppfylles. De boligbyggerne som kan oppføre boliger med bedre bokvalitet vil vinne på å få mer fornøyde kunder. Derfor holder det heller ikke å bare vite at man kan bruke spesialprodukter fra Norgips for å bygge bedre hjem. Man må også formidle til kundene sine – boligens beboere – am at det finnes, og bruker produktene i praksis.

Som det heter i det kjente Peer Gynt – sitatet:» Ja, tenke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke» Jobben er å omsette ideen til virkelighet. Først da kan man tjene på den.

Velkommen til Norgips, et teaterstykke i 5 akter!