>Polyseam AS

« Tilbake

Damsgårdsveien 12
Polyseam

Polyseam spesialiserer seg på å utvikle profesjonelle fugemasser, lim, sparkelmasser og passive branntetteprodukter for nesten alle underlag eller bruksformål. Vi bruker vår bransjeekspertise for å levere innovative produkter til byggevarehandelen.

Vår omfattende produksjonserfaring og kapasitet, sammen med dedikerte investeringer i forskning og utvikling har posisjonert våre produkter i toppen av den internasjonale rangeringen. Gjennom våre forskningslaboratorier i Norge og Storbritannia utvikler og tester vi produkter med engasjert og kvalifisert personell og godt implementerte kvalitetssikringssystemer.

GRAFT,

GRAFT sortimentet omfatter en rekke produkter for å tilfredsstille montørens krav. De er utviklet med tanke på å dekke mange bruksområder, og GRAFT gjør det enkelt å velge det riktige produktet for jobben med våre unike fargesystemer.