FAGLIG PROGRAM

Konferansen holdes i Klokkeklang, en etasje opp fra messehallen.
Moderator for konferansen er Atle Kvamme (Bergen Næringsråd)

PROGRAM TORSDAG 6. SEPTEMBER

NÅR

HVA

09:00  MESSEN ÅPNER 
10:00 

 Kommunen som motor for digitalisering av byggebransjen
 Dag Inge Ulstein, Byråd for finans, innovasjon og eiendom

10:30  Byggemarkedene mot 2020
 Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret
11:30  Digital samhandling i bygg og anleggsbransjen
 Jon-Olav E Sigvartsen, JOS-BYGG AS / Norgeshus
13:30  Hvilken kompetanse vil vi trenge og hvordan bygger vi en bærekraftig og grønn framtid
 Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør stab, Veidekke
14:00  Realisering av byarena
 Nancy Jøssang, Daglig leder/sivilarkitekt, Opus

14:30 

 Jeg bygget en flyplass
 
Hvordan gjennomføre et megaprosjekt innenfor tid og budsjett.
 Norvald Thue, Utbyggingsdirektør Bergen Lufthavn, Avinor

15:00  Arkitektur, undervisningsbygg og boliger i tre
 Thomas Tysseland, Daglig leder/arkitekt, Tyark
15:30

Rettslige utfordringer med en byggebransje  i utvikling, - digitalisering, utenlandske aktører og industrielt     prefabrikkerte elementer
 Harald Kobbe, Seniorpartner, Kluge

PROGRAM FREDAG 7. SEPTEMBER

 NÅR 

 HVA                                                                                          

10:00          Mulighetene KPA gir for en miljøriktig utvikling og utbygging i Bergen
  Anna Elisa Tryti, Byråd for byutvikling
10:30   Byutvikling i praksis
  Ole Kleppe, Utbyggingsdirektør, BOB
11:15   Slik bygger vi hus med godt lydmiljø
  Jonas Christensson, Comfort Developer, Saint-Gobain
11:45   Mer enn et bygg
  Transformasjon fra avstengt næring til en åpen attraksjon for byen
  Thale Bjørnerheim, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektgruppen Cubus
13:30   BIM i prosjekt BUS2, Haukeland Sykehus
  Eirik Oen Lie, Partner og BIM-ansvarlig, Origo Arkitekgruppe AS
14:00   Fra Stadda til leilighetsprosjekt
  Vibeke Johannesen, Daglig leder, Sportsklubben Brann
 14:30

  Roboter, nytt verktøy eller ny prosess?
  Halvor Gregusson, Daglig leder / CEO, nLink AS

 15:00    Lærlinger – fremtidens bærekraft
  
Torbjørn Mjelstad, fagopplæringsdirektør, Hordaland fylkeskommune
 15:30   Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?
  Ingvard Wilhelmsen, hypokonderlege og professor emeritus, Universitetet i Bergen