Bli med å skape Vestlandets største og viktigste byggfagmesse! 
Grieghallen 6. – 7. september 2018

Vi Bygger Bergen skal bli Vestlandets største fagmesse for byggmestre, entreprenører og beskrivende. Messen skal arrangeres annet hvert år, første gang i september 2018. Målet er å arrangere en faglig spennende og inspirerende messe hvor vi samler alle de største og viktigste aktørene i bransjen.

Vi Bygger Bergen arrangeres i Grieghallen 6. – 7. september 2018. Fagmessen er et samarbeid mellom Neumann Bygg, Optimera, Geitanger Bygg, Sotra Trelast, Byggmakker, MAXBO Proff, Agnar Skåtun, XL-Bygg, Brødrene Dahl, Ahlsell og Heidenreich. Teknisk arrangør er Bergen Live AS.

Vi Bygger Bergen skal samle de beste aktørene i bransjen. I første omgang inviterer vi 154 spesielt valgte aktører, før vi åpner for ordinær påmelding. Tema for messen i 2018 er digitalisering av byggebransjen. Dette temaet vil være styrende for sammensetningen av messeprogrammet. 

MESSEOMRÅDET ER NÅ UTSOLGT

Med 98 bekreftede stands på Vi Bygger Bergen er messeområdet nå fullsatt. 

Det er stor interesse rundt Vi Bygger Bergen. Det betyr at alle de 1445 kvadratmeterne er fylt opp av stands. Selv om vi i prinsippet er utsolgt skal vi prøve å få plass til noen flere stands. Ta kontakt dersom du eller din bedrift er interessert. 

Nå vil vi oppfordre hele bransjen til å mobilisere for å få inn besøkende til både messen og til de mange konferansene på messen. 

Påmelding og program for konferanse kommer i løpet av våren. Følg med. 

TEMA: DIGITALISERING I BYGGEBRANSJEN

Vi Bygger Bergen 2018 vil ha fokus på digitalisering i byggebransjen. Bransjen er kommet dithen at de som tar i bruk digitale verktøy vil ligge et steg foran markedet og sine konkurrenter. Byggebransjen må bli raskere, enklere og grønnere. Det grønne skiftet setter i stadig større grad krav til at nye prosjekter må vektlegge miljømessige kvaliteter i tillegg til brukerkomfort og god byggteknisk standard. 

Det er krevende å få oversikt over kunnskap, råd og meninger. Vi Bygger Bergen har som mål å samle mest mulig byggfaglig innhold i Grieghallen over to dager. Dette vil vi presentere til et profesjonelt publikum som kontinuerlig er avhengig av å holde seg oppdatert på endringer og nyheter i bransjen.

Vi Bygger Bergen vil etterstrebe å finne utstillere og foredragsholdere som setter fokus på digitalisering som verktøy til å skape en grønnere og mer effektiv bransje. Vi vil jobbe med programmet helt frem til messens start for å sikre at det faglige innholdet er så aktuelt som overhodet mulig.